ХАБАРЛАНДЫРУ Сарқынды суларды бұру қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ тасымалдау процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды беру қызметтеріне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Тауарлық газды газ тартушы жүйелер арқылы тасымалдау қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


Хабарландыру газды таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2020 жылғы 1-жартыжылдығының бектілген тарифтік сметасының және инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауын өткізу 24.06.2020ж.


Хабарландыру газды таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2019ж. тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің онлайн жария тыңдауын өткізу.


Газ тасымалдау қызметінің 2019 ж. бекітілген тарифтік сметасымен инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есебінің жария тыңдауы 2020 жылғы 17 сәуір күні өткізілмейтіні туралы от 14.04.2020г.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2019 жылдың.


Сумен жабдықтау және сарқынды суларды бұру қызметтеріне тарифтері бекітілгені туралы.


Сумен жабдықтау және сарқынды суларды бұру қызметтеріне уақытша өтемдік тарифтері бекітілгені туралы.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2019 жылдың І–жарты....


Газды тасымалдау қызметіне тарифі 2019-2023 ж.ж. (5 жылға) бекітілгені туралы.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС- гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2018 жылдың.