Өндірістік, қойма бөлмелерінің айрықша ерекшелігі – бүкіл аумақ бойынша коммуникациялармен қамтамасыз етілуі болып табылады.

 
Электр энергиясымен жабдықтау Өткізу қабілеттілігі ВЛ 151 МВт/сағ;
2 бас төмендеткіш қосалқы станциялар 110/10кВ;
44 жиынтықты трансформаторлы қосалқы станциялар 10/0,4 кВ;

ішкі кабельдік жүйелердің ұзақтығы - 340 км;

Сумен жабдықтау 7 артезиан ұңғымасы;
өнімділігі 160 м3/сағ болатын 2 сорғы;
өнімділігі 110 м3/ сағ болатын 5 сорғы;
техникалық су – Тоғыз суқоймасының Үлкен магистралды арнасынан;
Газбен жабдықтау газ құбырының ұзақтығы 3860 п/м өткізу қабілеттілігі 13000 м3/сағ.
Бумен жабдықтау қуаттылығы сағатына 150т. бу шығаратын қазандық